บริษัท กฎหมาย เจ.เอส.พี. จำกัด

ประวัติย่อ

บริษัท กฎหมาย เจ.เอส.พี. จำกัด ก่อตั้งเดือนเมษายน 2543 ด้วยภาระกิจสำคัญเพื่อให้บริการทางกฎหมายเกี่ยวกับคดีทางการค้า และคดีอาญา เช่น การประกันภัยทางทะเล การขนส่ง การกักเรือ ทรัพย์สินทางปัญญา และอื่น ๆ ด้วยประสบการณ์ของทนายความมากกว่า 20 ปี ที่ตั้งสำนักงาน 22 ซอยสุคนธสวัสดิ์ 3 แยก 3 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 โทรศัพท์ 02-907-7398 โทรสาร 02-907-7399


นายเจษฎา คงรอด


Random Name

ผู้บริหาร

กรรมการบริหารบริษัท

นายสมศักดิ์ ตัณฑ์ศรีสุวรรณ


Random Name

ผู้บริหาร

กรรมการบริหารบริษัท

นายปราโมทย์ รักพงษ์


Random Name

ทนายความ

ประจำบริษัท

งานวิชาการ-บทความ

ข่าวสารสภาทนายความ

Contact

J.S.P law co.,ltd.

คำแนะนำ

บริษัท กฎหมาย เจ.เอส.พี. จำกัด

โทรศัพท์ 02-907-7398

email: jasesada@jsplawltd.com